เกี่ยวกับโตมุ


สวัสดีครับยินดีต้อนรับ   สู่ครอบครัวโตมุ
เพื่อสุขภาพ  และความงาม
ฤทัย  กาเกษ
ประธานกรรมการบริหาร
เรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามนวัตกรรมใหม่ๆ 
โดยทำการตลาดระบบธุรกิจเครือข่าย(Multi Level Marketing) 
ได้จัดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม
มีระบบการพัฒนาทรัพยากรทางการตลาด 
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษัท โตมุ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 
คำว่า โตมุ มาจากภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งแปลว่า ความร่ำรวย ความสมบูรณ์ แปลว่า ความร่ำรวย ความสมบูรณ์ 
สัญลักษณ์ของบริษัทฯ
คล้ายกับพระอาทิตย์ ซึ่งแสดงถึง แสงสว่างในการทำธุรกิจและโอกาสของชีวิตมนุษยชาติ

 บริษัทฯดำเนินกิจการในระบบธุรกิจขายตรงแบบหลายระดับชั้น (Multi Level Marketing)
หรือเรียกว่าการตลาดแบบเครือข่าย (Network Marketing)
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  
โดยจัดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อาทิ บริษัท พนักงาน   สมาชิก และ ลูกค้า ฯ

ดังมีสโลแกนที่ว่า   
Love Your Health….Love Tomu
 รักสุขภาพ รักโตมุ

สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยมั่งคั่ง ครอบครัวอบอุ่น Healthy Wealthy Family happiness

เราปรารถนาดี เราร่ำรวย เราสุขสดชื่น ไปด้วยกัน 
We Best wish We Rich We Bliss together

1.ด้านผลิตภัณฑ์   
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม เพื่อตอบสนองความต้องการทางตลาดและองค์กรสมาชิก
2.ด้านการขยายฐานทางการตลาด  
เปิดดำเนินการทางการตลาดโดยใช้ช่องทางระบบธุรกิจขายตรงแบบหลายระดับชั้น(Level Marketing) หรือ เรียกว่าการตลาดแบบเครือข่าย (Network Marketing)  ทั้งตลาดในประเทศ ต่างประเทศ โดยจัดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอาทิ บริษัท พนักงาน สมาชิก และลูกค้า
3.ด้านการบริหารจัดการ  
โดยจัดวางการทำงานให้เป็นระบบ คือใช้ระบบบริหารคน
- ระบบการพัฒนาทรัพยากรทางการตลาด (Human Resources Marketing Development)
- ระบบการขยายฐานทางการตลาด โดย บริษัทฯ เปิดสำนักงานสาขา
- ระบบการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น จัดประชุม OIP.สัญจร
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกทาง,ใช้ระบบสารสนเทศ IT ใยทั่วโลก (World Link) เป็นต้น
4.ด้านอาคารสำนักงานใหญ่  
บริษัทฯมีโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างสำนักงานใหญ่เป็นของตนเอง
5.ด้านความมั่นคง 
บริษัทฯ ดำเนินกิจการได้ 3 ปีผ่าน หลังจากนั้น จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจัดหุ้นส่วนหนึ่ง อย่างน้อยร้อยละ 30
6.ด้านสังค  
เมื่อบริษัทฯ เจริญเติบโตจะจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา (Education Trust Fund)เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนทั้งใน
7.ด้านกฎหมา  
มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายไทย และกฎหมายสากล